o firme produkty kontakt
MKZ 800   [MKZ 600]  [Tenzometrické váhy]

Zostava je určená k šrotovaniu všetkých druhov zrnín a na výrobu krmných zmesí. Parametre a účel šrotovníka rovnaké ako u ŠKSO 800. Šrot sa dopravuje do miešarne od šrotovníka pneumaticky – ventilátorom.
V miešárni je šnek o priemere 250 mm, ktorý zabezpečí rýchle a dokonalé premiešanie šrotu s komponentmi. Prachové vrecia zabezpečia minimálnu prašnosť pri miešaní a vypúšťaní zmesi, ktoré je manuálne. Pri kompletnej dodávke nie je elektroinštalácia súčasťou dodávky.

Miešáreň sa používa na prípravu krmných zmesí v zložení šrot a krmné deriváty. Miešané zložky si podľa uváženia zostavuje užívateľ.

Popis stroja:

Pracovný základ stroja tvorí veľký vertikálny valec, ktorý je pozváraný z plechu a na spodnej časti uzavretý do kužeľa. Vo vnútri je uložený skrutkovicový dopravník ktorý mieša šrot s ostatnými komponentmi. Surovina určená na miešanie sa nasýpa cez otvor, ktorý je rozmerov 50x50 cm. Samotný šrot sa dostáva do miešacieho priestoru zo šrotovníka. Šrotovník je priamo spojený potrubím s miešacím valcom, ktorý slúži ako cyklón. Na hornej strane valca sú odvetrávacie otvory na odvod prebytočného vzduchu z valca.
Celý valec stojí na troch oporných nohách, ktoré sú k valcu privarené. Z bočnej časti je valec vybavený násypným zariadením na vrecovanie zmesi. Miešareň je vybavená šnekom, ktorý je zapustený v stredovej rúre. K miešaniu dochádza neustálym prepravovaním zmesi zo spodnej časti miešarne do hornej pomocou šneku. Miešárne je možné doplniť tenzometrickými váhami.

Miešárne MKZ600 a MKZ800 sú registrované na UKSUP (ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave). Pracovná presnosť miešateľnosti je 1:10000.

Tento výrobok podlieha certifikátu vydaným Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym SKTC-106, 900 41, Rovinka
výška miešárne 3500 mm počet kladiviek šr. 32 ks
šírka miešárne 2140 mm príkon motora šr. 10 - 15 kW
príkon motora miešárne 2,2 kW počet otáčok stroja 3500 ot/min
objem miešárne 800 kg váha šr. 300 – 420 kg
doba miešania cca 10 min výkon šr. 800 – 1000 kg/hod

© home design 2005 | resolution (1024x768)